Spone

Proizvodnja i popravak:

  • krajnika,
  • spona za autobuse, kamione i traktore

Vlastita proizvodnja sa svim potrebnim atestovima i certifikatima.

Ostala ponuda

Obuhvača

  • Visokotlačne, niskotlačne cijevi i priključci
  • Osovine, svornjaci, klizni ležajevi, garniture prednjeg trapa
  • mehanizmi reglaže kočnice i garniture popravka
  • motorne kočnice i cilindri
  • tuljci ispušne cijevi, kočione poluge, setovi za reparaciju i servisiranje
  • hidrauličke i zračne spojnice, užad tahografa, nehrđajuće obujmice
  • podmetači vozila nosivosti 5 do 20 tona, kao i niz ostalih dijelova cestovnih vozila
Spone