Homologacija vozila

HOMOLOGACIJA POJEDINAČNO UVEZENOG / UNEŠENOG VOZILA
Homologacija pojedinačnog vozila provodi se za nova vozila koja dobavljač, koji nema potvrdu o sukladnosti tipa vozila, pojedinačno uvozi / unosi radi prodaje ili ih uvozi / unosi pravna ili fizička osoba za svoje potrebe. Taj postupak provodi se i kod uvoza/unosa rabljenih vozila.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi Državni zavod za mjeriteljstvo a pojedine poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti vozila obavljaju temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Centar za vozila Hrvatske, Hrvatski autoklub i ovlaštena ispitna mjesta u Stanicama za tehničke preglede vozila.

Postupak pokreće dobavljač podnošenjem zahtjeva ovlaštenoj pravnoj osobi. Uz zahtjev se prilažu:

1. Za nova vozila:
– COC dokument (EU Certificate of Conformity)

2. Za rabljena vozila:
– strana prometna dozvola
– potvrda proizvođača / COC dokument (EU Certificate of Conformity)

Troškove postupka snosi podnositelj zahtjeva. Izvor: HAK, www.hak.hr