Homologacija vozila

HOMOLOGACIJA VOZILA (POJEDINAČNO UVEZENOG / UNEŠENOG) 

Homologacija pojedinačnog vozila provodi se za nova vozila koja dobavljač, koji nema potvrdu o sukladnosti tipa vozila, pojedinačno uvozi / unosi radi prodaje ili ih uvozi / unosi pravna ili fizička osoba za svoje potrebe. Taj postupak provodi se i kod uvoza/unosa rabljenih vozila.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi Državni zavod za mjeriteljstvo a pojedine poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti vozila obavljaju temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Centar za vozila Hrvatske, Hrvatski autoklub i ovlaštena ispitna mjesta u Stanicama za tehničke preglede vozila.

Utvrđivanje sukladnosti

Utvrđivanju sukladnosti vozila prethodio je postupak homologacije vozila odnosno provjere homologacijske podobnosti vozila koja se uvoze, odnosno stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj.

Početak provjere homologacijske podobnosti vozila je 15. rujna 1997. godine, od tog datuma svako vozilo i njegova pripadajuća dokumentacija, prije uvoznog carinjenja, prolazilo je postupak provjere.

Postupak pokreće dobavljač podnošenjem zahtjeva ovlaštenoj pravnoj osobi. Uz zahtjev se prilažu:

1. Za nova vozila:
– COC dokument (EU Certificate of Conformity)

2. Za rabljena vozila:
– strana prometna dozvola
– potvrda proizvođača / COC dokument (EU Certificate of Conformity)

Troškove postupka snosi podnositelj zahtjeva. Izvor: HAK, www.hak.hr

Postupak utvrđivanja sukladnosti vozila podrazumijeva:

  • Pregled dokumentacije i, prema potrebi, pregled vozila.
  • Izdavanje izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta.
  • Izdavanje potvrde o evidenciji/sukladnosti tipa vozila.
  • Izjave o sukladnosti vozila.
  • Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.
  • Upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se za sve kategorije novih ili rabljenih vozila:

  • Prije njihova unosa, uvoza ili prodaje.
  • Prije prve registracije vozila.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se kao:

  • Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila.
  • Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Utvrđivanje sukladnosti vozila (homologacija) se može provoditi u jednom stupnju ili u više stupnjeva, kao višestupanjska homologacija.

Izjava o sukladnosti vozila i nove preinake na vozilu

Izjava o sukladnosti vozila je dokument koji vlasnik vozila mora priložiti kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj. U slučaju izmjene tipa vozila ili uvođenja nove varijante ili izvedbe, posjednik potvrde o sukladnosti/evidenciji tipa vozila (ovlašteni distributer vozila za RH) treba Državnom zavodu za mjeriteljstvo podnijeti zahtjev za dopunu potvrde.

HOMOLOGACIJA VOZILA – Tehnički zahtjevi za vozila

Vozila moraju udovoljiti zahtjevima koji su definirani ECE pravilnicima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu ili EEC/EC direktivama i EU uredbama Europske unije odnosno zahtjevima koje je Državni zavod za mjeriteljstvo Republike Hrvatske definirao u važećim propisima o utvrđivanju sukladnosti.

Navedeni propisi o utvrđivanju sukladnosti, u skladu s međunarodnim propisima, dopuštaju stavljanje u  promet samo vozila koja su homologirana odnosno koja udovoljavaju zahtjevima u pogledu sigurnosti sudionika u prometu, zaštite okoliša i zdravlja ljudi, uštede energije, usklađivanja uvjeta za registraciju vozila u zemljama potpisnicama Sporazuma iz 1958. unutar UN ECE i zemljama članicama Europske unije.

Zahtjevi se razlikuju ovisno o kategoriji vozila te je li riječ o novim ili rabljenim vozilima.

S obzirom da se propisi (zahtjevi) kontinuirano mijenjaju i dopunjavaju potpuni popis možete dobiti na adresi www.dzm.hr.

Izvor: CVH, www.cvh.hr