Strojna obrada

Automehanika d.d. u sklopu svojeg proizvodnog sektora posjeduje moderan strojni park koji se sastoji od 3 glodača obradna centra te 7 CNC-tokarilica sa pripadajućim dodavačima materijala.

Proizvodni sektor je kompjutorski povezan sa svim numeričkim strojevima te sa planskim proizvodnim procesom.

Nadopunjena sa klasičnim odjelom koji posjeduje 6 klasičnih tokarilica te klasičnu 3-osnu glodalicu, te odjel montaže sa popratnim strojevima( preša, stupna bušilica, stupna brusilica, planska brusilica itd.)

Previous
Next