Strojna obrada

STROJNA OBRADA METALA - AUTOMEHANIKA PROIZVODNJA

Automehanika d.d. u sklopu svojeg proizvodnog sektora posjeduje moderan strojni park za strojnu obradu metala koji se sastoji od 13 strojeva: 5 CNC glodalica te 8 CNC-tokarilica sa pripadajućim dodavačima materijala.

Proizvodni sektor je kompjutorski povezan sa svim numeričkim strojevima te sa planskim proizvodnim procesom.

Nadopunjena sa klasičnim odjelom koji posjeduje 6 klasičnih tokarilica te klasičnu 3-osnu glodalicu, te odjel montaže sa popratnim strojevima (preša, stupna bušilica, stupna brusilica, planska brusilica itd.).

Previous
Next

CNC – STROJNI PARK ZA STROJNU OBRADU U ODJELU PROIZVODNJE

HYUNDAI WIA HS5000i – Horizontalni obradni centar – 2 komada

Strojna obrada metala
 • prihvat alata: iso 40
 • hodovi alata: x=1000, y=600, z=600
 • broj alata: 40
 • max. broj okretaja: 12 000 O/min
 • upravljanje: Sinumerik Siemens

ROMI – VERTIKALNI OBRADNI CENTAR D760

 • prihvat alata: iso 40
 • hodovi alata: x=762, y=406, z=508
 • broj alata: 22
 • max. broj okretaja: 7500 O/min
 • snaga: 20 kva
 • upravljanje: Sinumerik Siemens
Romi obradni centar

HELLER – HORIZONTALNI OBRADNI CENTAR MC12

Heller - obradni centar
 • prihvat alata: iso 40
 • hodovi alata: x=560, y=560, z=510
 • B=360 stupnjeva po 0,01 stupanj (okretni stol)
 • broj alata: 42
 • 2 palete – dimenzija: 400 x 400
 • upravljanje: Sinumerik Siemens 840d – Shopmill

HYUNDAI hit 200m – tokarilica – 2 komada

 • max. promjer tokarenja: d = 330 mm
 • max. dužina tokarenja: L = 400 mm
 • prolaz vretena: d = 51 mm
 • C-os + rotirajući alati
 • konjić
 • revolver glava: 12 alata
 • snaga: 15 kW
 • max. broj okretaja: 4500
 • rotirajući alati max. okretaji: 4000 O/min
 • dodavač šipkastog materijala – ϕ45 x 3000
 • upravljanje: Sinumerik Siemens
Hyundai tokarilica 200m

HYUNDAI hit 250m – tokarilica

Hyundai tokarilica
 • max. promjer tokarenja: d = 390 mm
 • max. dužina tokarenja: L = 650 mm
 • prolaz vretena: d = 70 mm
 • C-os + rotirajući alati
 • konjić
 • revolver glava: 12 alata
 • snaga: 18,5 kW
 • max. broj okretaja: 3600 O/min
 • dodavač šipkastog materijala – ϕ70 x 3000
 • upravljanje: Sinumerik Siemens

KIA SKT – 21LM – tokarilica

 • max. promjer tokarenja: d = 350 mm
 • max. dužina tokarenja: L = 530 mm
 • prolaz vretena: d = 65 mm
 • konjić
 • revolver glava: 12 alata
 • snaga: 15 kW
 • max. broj okretaja: 4000 O/min
 • dodavač šipkastog materijala – ϕ60 x 3000
 • upravljanje: Fanuc series 21i-TB
KIA SKT tokarilica

KIA SKT – 300 – tokarilica

KIA SKT – 300 – tokarilica
 • max. promjer tokarenja: d = 560 mm
 • max. dužina tokarenja: L = 720 mm
 • prolaz vretena: d = 90 mm
 • konjić (automatski)
 • revolver glava: 12 alata
 • snaga: 15 kW
 • max. broj okretaja: 3000 O/min
 • upravljanje: Fanuc series 21i-TB

KIA SKT – 100 – tokarilica – 2 komada

 • max. promjer tokarenja: d = 200 mm
 • max. dužina tokarenja: L = 250 mm
 • prolaz vretena: d = 45 mm
 • konjić (automatski)
 • revolver glava: 12 alata
 • snaga: 15 kW
 • max. broj okretaja: 3000 O/min
 • upravljanje: Fanuc series Oi-TC
 • *dodavač šipkastog materijala – ϕ45 x 3000
KIA SKT – 300 – tokarilica
Strojna obrada metala