Agencija za osiguranje vozila

TM – ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o. – Agencija za osiguranje vozila

U našem objektu možete ugovoriti sljedeće vrste neživotnih osiguranja: 

 • OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA
 • OSIGURANJE OD NEZGODE
 • ZDRASTVENO OSIGURANJE 
 • KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA
 • OSIGURANJE PLOVILA
 • OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU
 • OSIGURANJE IMOVINE
 • PUTNO ZDRASTVENO OSIGURANJE
 • OSIGURANJE POMOĆI NA CESTI

Možete birati između slijedećih osiguravajućih društava:

ADRIATIC osiguranje
Allianz Hrvatska d.d.
Croatia osiguranje d.d.
EUROHERC osiguranje
Generali osiguranje d.d.
Grawe Hrvatska d.d
Triglav osiguranje d.d.
WIENER OSIGURANJE

Plaćanje:

 • gotovinom
 • virmanom
 • svim debitnim i kreditnim karticama

OSIGURANJE VOZILA - Vrste osiguranja:

Kako bi se zaštitili sudionici u prometu, vlasnici motornih vozila dužni su zaključiti obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti. Također postoji i mogućnost ugovaranja dobrovoljnih osiguranja kao što su dodatno osiguranje od nezgode, te različite vrste kasko osiguranja.

Osiguranje od automobilske odgovornosti


Policom osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete prouzročene uporabom motornog vozila u zemlji i inozemstvu. Oštećeni zahtjeva odgovarajuću odštetu neposredno od osiguratelja, tako da se prouzročitelj materijalno ne ugrožava.

Za putovanje u neke zemlje inozemstva potrebno je imati tzv. zelenu kartu. Zelena karta je potvrda koja služi kao dokaz o ugovorenom osiguranju od automobilske odgovornosti, a izdaje se uz policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Dodatno osiguranje od nezgode

Dodatno osiguranje od nezgode je oblik dobrovoljnog osiguranja, kojim se vozači, putnici i pratioci osiguravaju od posljedica nezgode koje mogu nastati za vrijeme vožnje, odnosno za vrijeme upravljanja i manipulacije motornim i drugim vozilima. Ono je odgovor na opasnosti koje okružuju čovjeka za vrijeme vožnje i kod događaja koji su neposredno vezani s vozilom u prometu. 

Osiguranjem od posljedica nezgode osiguravaju se vozači, putnici i pratioci od posljedica nezgode koja nastane za vrijeme vožnje, upravljanja i manipulacije motornim i drugim vozilima. Kod dodatnog osiguranja od nezgode osobe se mogu osigurati od sljedećih vrsta rizika:

 • rizik smrti
 • rizik invaliditeta

Osiguranje automobilskog kaska

Osiguranje automobilskog kaska je dobrovoljno osiguranje vozila koje obuhvaća pokriće većine šteta na motornom vozilu prouzročenih za vrijeme vožnje, u mirovanju ili na parkiralištu. Osiguranjem automobilskog kaska mogu se osigurati sve vrste motornih, priključnih radnih i tračnih vozila i njihove sastavne dijelove. 

Većina osiguravajućih društava nudi nekoliko vrsta kasko osiguranja:

 • potpuno kasko osiguranje osnovnih rizika
 • potpuno kasko osiguranje sa uključenim dopunskim rizicima
 • djelomično kasko osiguranje (pokriva neke od rizika potpunog kaska, te sami birate kombinacije rizika od kojih se želite osigurati