Registracija vozila

1. Prva registracija vozila

Vozilo registrira Stanica za tehnički pregled vozila.

Postupak: 

1.1. Vlasnik ili opunomoćenik vozila (novog ili rabljenog) obraća se Stanici za tehnički pregled vozila i prilaže:
dokaz o vlasništvu vozila
dokaz o plaćenim propisanim davanjima (obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš, porez na cestovna motorna vozila CMV i drugo)
za pravne osobe pravovaljana punomoć
2.1. Stanica za tehnički pregled vozila popunjava, ovjerava prometnu dozvolu i izdaje registarske pločice.

2. Registracija vozila – PRODUŽENJE

Obavlja se u Stanici za tehnički pregled, pri čemu je potrebno predočiti: 

 • prometnu dozvolu
 • knjižicu vozila (za prometne dozvole izdane do 01.07.2013.)
 • važeći identifikacijski dokument – NAPOMENA

Registracija vozila – troškovi: 

 • naknada za tehnički pregled vozila (ovisno o vrsti vozila)
 • obvezno osiguranje (ovisno o vrsti vozila)
 • godišnja naknada za ceste (ovisno o vrsti vozila)
 • posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)
 • porez na cestovna motorna vozila CMV (ovisno o vrsti vozila)
 • upravna pristojba (ovisno o vrsti vozila)
 • naknada za naljepnicu – znak tehničke ispravnosti vozila
 • naknada za prometnu dozvolu (ovisno o potrebi izdavanja nove)
 • naknada za registarske pločice (ovisno o potrebi izdavanja novih)
 • usluge (ovisno o postupku)

NAPOMENA: Produženje registracije vozila može, osim vlasnika vozila, obaviti i druga osoba uz predočenje važeće pravovaljane punomoći ili važeće pravovaljane identifikacijske isprave vlasnika vozila. Ako je vozilo u vlasništvu pravne osobe, produženje registracije može izvršiti osoba koja ima pravovaljanu punomoć. R

3. Odjava vozila 

Odjava vozila obavlja se u Stanici za tehnički pregled vozila uz: 

 • prometnu dozvolu
 • knjižicu vozila (za prometne dozvole izdane do 01.07.2013.)
 • registarske pločice
 • vlasnik osobno ili opunomoćenik uz važeću pravovaljanu punomoć

Prilikom odjave otpadnog vozila prilaže se i Potvrda o obrađivanju otpadnog vozila.
Ukoliko se odjavljuje vozilo koje nije otpadno, prilaže se i Izjava o mjestu čuvanja vozila. 
U slučaju odjave vozila zbog promjene vlasnika, prilaže se i kupoprodajni ugovor ili račun.   

4. Promjena vlasnika 

Vozilo registrira Stanica za tehnički pregled vozila prema mjestu prebivališta (fizička osoba), odnosno sjedištu (pravna osoba) novog vlasnika.
Prilaže se: 

 • dokaz o vlasništvu (račun, kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju)
 • prometna dozvola
 • knjižica vozila (za prometne dozvole izdane do 01.07.2013.)
 • polica obveznog osiguranja (na uvid)
 • original Potvrde o plaćanju godišnje naknade za ceste ili Potvrda Županijske uprave za ceste o statusu uplaćene godišnje naknade za ceste za vozilo.

5. Ustupanje registarskih pločica 

U slučaju promjene vlasništva vozila na istom registarskom području, bivši vlasnik, ukoliko to želi, može novom vlasniku ustupiti s vozilom i registarske pločice, s tim da to navede u kupoprodajnom ugovoru, računu ili da o tome u Stanici za tehnički pregled u kojoj odjavljuje vozilo, da pisanu izjavu.   

6. Ostalo 

6.1. Stanica za tehnički pregled vozila, pod propisanim uvjetima, izdaje pokusne pločice:

 • na rok do 3 dana za obavljanje tehničkog pregleda vozila
 • na rok do 15 dana za obavljanje registracije vozila

6.2. Stanica za tehnički pregled vozila, pod propisanim uvjetima, izdaje izvozne registarske pločice i izvozne prometne dozvole

6.2. Gubitak ili nestanak prometne dozvole i/ili registarske pločice – postupanje www.mup.hr